Købsbetingelser og vilkår

Købsbetingelser og vilkår

1 BETALING:
1.1 Ved køb af ydelse fra Greencode, skal der betales 25% af prisen for den ydelse der købes. De 25% dækker eventuelle opstarts omkostninger herunder; tema og plugins, samt tiden der bruges til research

1.1.1 Ved hasteopgaver, opkræves der 50% af prisen ved bestilling. Og de resterende 50% opkræves ved levering.

1.2 Greencode tilbyder faktura betaling, hvor der tilsendes en faktura, som skal betales senest 10 dage efter produktet er modtaget.

1.2.1 Overskrides betalingsfristen pålægges der et rykker gebyr på 100kr pr udsendte rykker.

Rykker opgøres således:
Rykker 1. 100kr Rykker 2. 100kr (ehvervs kunder + kompensationsgebyr på 310 kr) 100kr Rykker 3. 100kr og evt. inkasso varsel.

1.3 Ved mdr. betalings ydelse tilsendes der en faktura, 1 hverdag i mdr. fakturaen skal senest betales 10 hverdage efter faktura er modtaget.

1.3.1 Overskrides betalingsfristen pålægges der et rykker gebyr på 100kr pr udsendte rykker.

Rykker opgøres således:
Rykker 1. 100kr  Rykker 2. (ehvervs kunder + kompensationsgebyr på 310 kr) 100kr Rykker 3. 100kr og evt. inkasso varsel.

1.4 Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er ekskl moms. OBS der kræves moms på opkrævningen.

1.5 Greencode yder også udarbejdelse af webløsninger baseret på timepris 250 kr + moms. Herunder support og udarbejdelse af på hjemmesider.

 

 

2 KØBSBETINGELSER:
2.1 Ved køb af hjemmeside hos Greencode acceptere køber at der skal betales 25% af opstarts prisen for den ydelse der købes. De 25% dækker eventuelle opstarts omkostninger herunder; køb af domæne, webhotel og SSL certifikat, hvis det ønskes.

2.2 Webshops købsbetingelser:

2.2.1 *Ved køb af webshop skal køber selv stå for opdatering af webshoppen. Medmindre køber har behov for at Greencode står for dette.

Såfremt køber ønsker at Greencode skal sørge for opdatering af webshoppen er der en min. betaling på 999,- pr. mdr. alt efter, hvor meget opdatering der skal til. OBS den konkrete pris aftales skriftligt med køber og der udarbejdes en ydelses kontrakt

Da webshoppen laves i et specielt webshop-program, vil der ikke altid være muligheder for at kunne style webshoppen lige præcis, som det ønskes. MEN der er mange muligheder og køber er med til stylingen hele vejen igennem, således at det ønskede design opnås så vidt muligt.

2.2.2 **For at have en hjemmeside/webshop online, kræves det at der at der tilkøbes et domæne (hjemmeside adresse) og webhotel (online server)

I Greencode’s priser er der allerede inkluderet domæne, MEN webhotellet er noget der skal betales til, hver mdr.

  OBS Webhotel er en mdr. ydelse.

  Greencode  anbefaler at køber bruger UnoEuro webhotel, som Greencode bruger.

2.2.3 Ved køb af hjemmeside fra Greencode, accepterer køber at Greencode, må reklamere for “DONE BY Greencode”, på et aftalt sted på den leverede hjemmeside.

2.2.4 Ved køb af hjemmeside løsning fra Greencode, gøres der opmærksom på at Greencode under ingen omstændigheder, må redigere eller tilgå købers hjemmeside/webhotel, uden købers accept. Derudover erklærer Greencode at der kun ændres/tilgåes hjemmesiden såfremt der ligger skriftelig besked om dette. Med købers underskrift, og oplysninger omkring, hvad der præcist skal ændres.

2.3 Prof købsbetingelser:
2.3.1 **Ved en professionel opdaterings løsning, står Greencode for vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside (webshop, hvis det ønskes).

  Der vil være en min. betaling på 1999,- pr. mdr. alt efter, hvor meget opdatering og vedligeholdelse der skal til. OBS den konkrete pris aftales skriftligt med køber og der udarbejdes en ydelses kontrakt.

2.3.2 *For at have en hjemmeside/webshop online, kræves det at der at der tilkøbes et domæne (hjemmeside adresse) og webhotel (online server)

I Greencode’s priser er der allerede inkluderet domæne, MEN webhotellet er noget der skal betales til, hver mdr.

  OBS Webhotel er en mdr. ydelse.

  Greencode  anbefaler at køber bruger UnoEuro webhotel, som Greencode bruger.

2.3.3 Ved køb af hjemmeside fra Greencode, accepterer køber at Greencode, må reklamere for “DONE BY Greencode”, på et aftalt sted på den leverede hjemmeside.

2.3.4 Ved køb af hjemmeside løsning fra Greencode, gøres der opmærksom på at Greencode under ingen omstændigheder, må redigere eller tilgå købers hjemmeside/webhotel, uden købers accept. Derudover erklærer Greencode at der kun ændres/tilgåes hjemmesiden såfremt der ligger skriftelig besked om dette. Med købers underskrift, og oplysninger omkring, hvad der præcist skal ændres.
 

3 LEVERING:
3.1 Greencode leverer efter aftale den ønskede hjemmeside, leveringstid kan variere alt efter, hvor stor hjemmesiden ønskes.

3.2 Leveringstiden er 14 dage til 30 dage. EFTER Greencode har fået alle relevante oplysninger og ønsker til hjemmesiden.

4 Reklamationsret:
4.1 Der ydes ikke reklamationsret idet at den ønskede hjemmeside er programmeret specielt til køber og køber selv bestemmer udseende og oplysninger på hjemmesiden.

 

5 Fortrydelsesret:
5.1 ved fortrydelse inden for 14 dage, kan Greencode opkræve yderligere 25% af prisen, til at dække tabt arbejdsfortjeneste.
5.2 Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået og underskrevet. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

5.3 Når du bestiller en tjenesteydelse på nettet, må du enten vente 14 dage på at få den leveret – til fortrydelsesfristen er udløbet – eller du kan give dit udtrykkelige samtykke til, at den erhvervsdrivende kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret.

  I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist først slutter, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

5.4 Hvis du alligevel fortryder
  Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at den erhvervsdrivende kan opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

  I denne situation kan den erhvervsdrivende kun opkræve betaling for det allerede leverede, hvis du er blevet oplyst om din fortrydelsesret, og at du skal betale, hvis du fortryder undervejs i leveringen.


© Copyright Greencode.dk 2018 All rights reserved